Dokument

Motion (1) Båtriksdag 2017 -Östergötlands Båtförbund (ang. BAS)

Inför Båtriksdagen 2017 har Östergötlands Båtförbund lämnat in tre motioner. Denna motion gäller BAS.

motion-ostergotlands-bf-anvandning-av-personuppgifter-i-bas.pdf