Analyser av koppar m.m. i havsvikar

Svenska Båtunionens Miljökommitté har tillsammans med Svenska Kryssarklubben låtit utföra mätningar av bland annat koppar i skyddade vikar på svenska Västkusten. Mätningarna har utförts under åren 2017 till och med 2019. Se nedan för rapporter.

ivarsson-gustafsson-provtagningar-i-havet-vbf-rapport-171105-1.pdf

Detaljer

Uppdaterad:
jan 22, 2020
Kategorier: