Dokument

Medgivande till publicering - mall

Mall att använda vid medgivande till publicering av bild, rörlig bild och kontaktuppgifter.

mall-blankett-gallande-samtycke-till-publicering.docx