Dokument

Förslag till höjd medlemsavgift 2023 samt preliminärt 2024

Förslag till höjd medlemsavgift 2023 samt preliminärt 2024. Förslaget behandlas under dagordningens punkt 14.

2022_BRD_nyaavgifter2023.pdf