Dokument

Valnämndens förslag BRD 2023 korrigerad 2024-02-24

Valnämndens förslag till funktionärer inom Svenska Båtunionen.

Dokumentet korrigerades 2023-02-24 avseende Gary Börjesson som representerar  Lidingö Båtförbund och inte Saltsjön-Mälarens Båtförbund som angivits i tidigare version. / Peter Karlsson, Svenska Båtunionens kansli

2023_Valnamndens-forslag-till-BRD-2023_Korrigerad_20230224.xlsx-Blad1.pdf