Dokument

Personuppgiftsinventering och registerförteckning

För att kartlägga personuppgiftsbehandlingar, få fram vilka åtgärder som behövs för att GDPR ska uppfyllas samt ta fram dokumentation så kan ni använda er av denna mall.

personuppgiftsinventering-och-registerforteckning-1.xlsx