Minnesanteckningar från European Boating Associations och Nordiska Båtrådets möte, oktober 2019

Minnesanteckningar från European Boating Associations och Nordiska Båtrådets möte som hölls i Lorient, Frankrike, oktober 2019

2019-eba-nbr-rapport-ga2.pdf

Detaljer

Uppdaterad:
Nov 27, 2019