Dokument

Minnesanteckningar från Unionsrådet 2019

Minnesanteckningarna från Unionsrådet sammanställdes av styrelseledamoten Sören Löfgren.

Anteckningarna har rättats 2020-04-03.

2019_ur_Mötesanteckningarmedrättelse.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.