Dokument

Svenska Båtunionens yttrande gällande Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar, TSF 2020-75

Svenska-Batunionens-yttrande-gallande-Transportstyrelsens-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-mottagning-av-avfall-fran-fritidsbatar-TSF-2020-75.pdf