Dokument

Samarbetsavtal, behandling av personuppgifter (kopia av gällande samarbetsavtal)

Detta är en kopia av gällande avtal. Det tecknade avtalet finns i BAS tillsammans med uppgifterna för tecknande.

SBU-Samarbetsavtal-personuppgifter.pdf