Dokument

M2022-11 Motion gällande avgiftshöjning i Svenska Båtunionen

Motion gällande avgiftshöjning i Svenska Båtunionen inlämnad av Värmlands Båtförbund

Dokumentet kommer att uppdateras när motionen inkommit med post till kansliet och scannats på nytt. / SBU kansli

Motion-fran-Varmlands-Batforbund-1.pdf