Dokument

Dnr 2168-23 Yttrande gällande Förslag till ändrade havsplaner samt Konsekvensbeskrivning av förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Båtlivsorganisationernas gemensamma yttrande gällande Förslag till ändrade havsplaner samt Konsekvensbeskrivning av förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

2023_svar-pa-utredning-_dnr2168-23_andrade-havsplaner-for-Bottniska-viken_Ostersjon-och-Vasterhavet-5.pdf