Dokument

US Protokoll 2022-04

Protokoll från Unionsstyrelsens möte nr. 2022-04 som genomfördes 2022-02-21 på Svenska Båtunionens kansli.

2022_04_protokoll_epostjusterat.pdf