Dokument

2018-01-Svenska Båtunionens yttrande på promemoria diarienummer  N2018/03981/MRT gällande åldersgräns för framförande av vattenskoter

Svenska Båtunionens yttrande på promemoria diarienummer  N2018/03981/MRT gällande åldersgräns för framförande av vattenskoter

remissvar-alderskrav-for-framforande-av-vattenskoter-n2018-03981-mrt.pdf