Dokument

US protokoll 2020-01

Protokoll från Unionsstyrelsens möte 2020-1 som hölls 2020-01-16 på Svenska Båtunionens kansli.

2020-1-us-protokoll-epostjusterat.pdf