Dokument

2015-01-Yttrande över kanalavgifter 2015 från Svenska Båtunionen

Konsekvensutredning angående förslag till taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal (15-00200) och på Trollhätte kanal (14-03487).

yttrande-over-kanalavgifter-2015-fran-svenska-batunionen.pdf