Dokument

Båtriksdagshandlingar 2020

Detta dokument kompletterat med Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 utgör komplett underlag för Båtriksdagen 2020.

Dokumentet uppdaterat 2020-10-18 gällande text inom parentes på dagordningens punkt 6 Fastställande av dagordning. En felaktig version hade lagts in av misstag.

Dokumentet uppdaterat 2020-10-14 gällande programmet och kompletterande kommentarer i inledningen till valnämndens förslag.

Båtriksdagshandlingar-2020-18-okt.pdf