Dokument

Swedbanks blankett- ändringsbegäran för ideell förening

Vid ändringar i er förening När ni gör ändringar i er ideella förening som påverkar föreningens relation till banken, behöver ni meddela oss. Det gör ni genom att skicka in denna blankett Begäran om ändring för ideell förening. Följande dokument ska alltid skickas in tillsammans med ändringsblanketten: • Senaste årsmötesprotokoll • Styrelseprotokoll • Senast antagna stadgar – har föreningen nya stadgar ska det anges i blanketten Årsmötes- och styrelseprotokollet ska innehålla föreningens namn…….

andringar-i-foreningen-blankett-att-skicka-in.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.