Dokument

Valnämndens instruktioner inför Båtriksdagen 2024

Svenska Båtunionens Valnämnd informerar om nomineringsprocedur samt vilka funktionärsposter som står öppna för nomineringar.

Nomineringen är öppen till och med 2024-01-20.

Utskick-infor-nominering.docx-2.pdf