Dokument

M2022-11 samt M2022-13 Unionsstyrelsens yttrande

Eftersom motionerna M2022-11 och M2022-13 berör varandra har Unionsstyrelsen valt att lämna ett sammanslaget yttrande. Unionsstyrelsen kommer att förslå att motionerna behandlas tillsammans med beslut om avgifter under dagordningens punkt 14.

2022_svar-pa-motion_11_13_samt_forslag-pa-avgiftshojning.docx.pdf