Dokument

2021-03-Yttrande gällande betänkandet “Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd”

Svenska-Batunionens-yttrande-gallande-betankandet-_Tillgangliga-strander-ett-mer-differentierat-strandskydd_dnr-M2020_02032.pdf