Dokument

M2024-004 Motion Förslag till förlängd tid för införande av personnummer i BAS

Motion: Förslag till förlängd tid för införande av personnummer i BAS, från Smålands Båtförbund.

Motionen inkom 2024-01-15.

Dnr2024-010_Smalands-BF_Motion-till-batriksdagen-2024.docx.pdf