Dokument

2021-10-Svenska Båtunionens yttrande gällande vindkraftparken Kultje

Svenska Båtunionen (SBU) har  lämnat synpunkter under samrådet för vindkraftparken Kultje i området mellan Öland och Gotland.

2021_yttrande_kultje-_slutlig.pdf