Dokument

Unionsrådet 2021 Mötesanteckningar

Referatsanteckningar från Unionsrådet 2021.

Anteckningarna fördes av Carl Rönnow och Carl Zeidlitz, Svenska Båtunionens kansli.

2021_ur_Referat_forutskick.pdf