Dokument

M2024-001 Information från båtförbunden till båtklubbsmedlemmar Skånes Båtförbund

Motion från skånes Båtförbund avseende informationsspridning från båtförbunden till båtklubbsmedlemmar via tidningen Båtliv.

Motionen mottagen 2024-01-11

M2024-001-Information-fran-Batforbunden-till-Batklubbsmedlemmarna-Skanes-Batforbund.pdf