Dokument

Mall för revisionsberättelse

Här hittar du en mall för hur man som förtroendevald revisor kan skriva en revisionsberättelse.

mall_revisionsberättelse.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.