Fakta om Båtlivet 2017

Redigerad (ny) version. Fakta om båtlivet är en årlig publikation avsedd att ge faktaunderlag så att offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer kan planera och fatta beslut om svenskt båtliv på riktiga grunder. För fakta i skriften svarar många olika myndigheter och organisationer. Utgivare är SweBoat, båtbranschens riksförbund.

fob-2017-ver-3.pdf

Detaljer

Uppdaterad:
Dec 21, 2017
Kategorier: