Dokument

Fakta om Båtlivet 2017

Redigerad (ny) version. Fakta om båtlivet är en årlig publikation avsedd att ge faktaunderlag så att offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer kan planera och fatta beslut om svenskt båtliv på riktiga grunder. För fakta i skriften svarar många olika myndigheter och organisationer. Utgivare är SweBoat, båtbranschens riksförbund.

fob-2017-ver-3.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.