Dokument

Reglemente för resor och kostnadsersättning för styrelse, kansli och övriga SBU-funktionärer

Reglemente för resor och kostnadsersättning för styrelse, kansli och övriga SBU-funktionärer

Antagna vid Unionsstyrelsens möte 2017-06-13, ändrade vid Unionsstyrelsens möte 2018-11-06 och ersätter tidigare resereglemente daterat 16 sept. 2008 samt särskilda överenskommelser om resor.

 

resereglemente-for-svenska-batunionen-2018-11-19.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.