Dokument

Sammanställning av demokratiutredningen

Arbetsgruppens rapport och rekommendationer avseende demokratiutredningen beslutad av Båtriksdagen 2017. (OBS uppdaterad version)

demokrati20171110.pdf