Dokument

Sammanställning av demokratiutredningen

Arbetsgruppens rapport och rekommendationer avseende demokratiutredningen beslutad av Båtriksdagen 2017. (OBS uppdaterad version)

demokrati20171110.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.