Dokument

2020-04-Svenska Båtunionen bemöter Havsmiljöinstitutets rapport 2019_3

Svenska Båtunionen som organisation och våra medlemmar har lång och gedigen erfarenhet
av båtlivsfrågor. Vi upplever att rapporten i vissa avseenden inte förmedlar en objektiv bild av
verkligheten, att vissa påståenden och slutsatser baseras på antaganden och på undermålig
information. Vi väljer därför att bemöta rapportens innehåll samt redovisa våra
ställningstaganden.

Svenska-Batunionen-bemoter-Havsmiljoinstitutets-rapport-2019_3.pdf