Dokument

Mall för likviditetsbudget

Exempel på hur en likviditetsbudget ser ut

likviditetsbudget-mall.xlsx