Dokument

Båtriksdagen Protokoll 2024 inklusive bilagor

Justerat protokoll från Båtriksdagen 2024 inklusive bilagor. I bilaga 1 ”deltagarförteckning” är alla personnamn maskerade.

Batriksdagens-protokoll-2024-inkl-bilagor.pdf