Dokument

US protokoll 2021-15 uppdaterat 2021-11-30

Protokoll från Unionsstyrelsens möte  nr. 2021-15 som genomfördes 2021-11-19 på Svenska Båtunionens kansli. Protkollet är uppdaterat 2021-11-30 med ledamoten Inger Högström-Westerlings anteckning gällande beslutet att inte delta med monter på båtmässorna säsongen våren 2022.

2021_15_protokoll_uppdaterat_epostjusterat.pdf