Dokument

2019-01-Svenska Båtunionens och Svenska Kryssarklubbens gemensamma kommentarer gällande Justitiedepartementets utredning i vissa frågor avseende trafikbrott och sjöfylleri Ju 2018:F.

Svenska Båtunionens och Svenska Kryssarklubbens gemensamma kommentarer gällande Justitiedepartementets utredning i vissa frågor avseende trafikbrott och sjöfylleri Ju 2018:F.

Svenska Båtunionen och Svenska Kryssarklubben har beslutat att sammanställa ett gemensamt svar från båtlivets organisationer. Svenska Båtunionen är paraplyorganisation för cirka 900 båtklubbar som tillsammans organiserar cirka 170 000 medlemmar. Svenska Kryssarklubben är världens största båtklubb och organiserar cirka 42 000 direktanslutna medlemmar.

Båtorganisationernas svar är sammanställt av Peter Karlsson, Verksamhetschef, Svenska Båtunionen och Lars Eric Ericson, styrelseledamot, Svenska Kryssarklubben. Sammanställningen av rättspraxis är gjord av Hugo Tiberg, Institutet för Sjörätt i samarbete med advokat Per-Göran Traung på organisationernas uppdrag.

svenska-batunionens-och-svenska-kryssarklubbens-svar-gallande-sjofylleri.pdf