Dokument

Motion (3) Båtriksdag 2017 -Östergötlands Båtförbund (ang. båtförbundens röstetal)

Inför Båtriksdagen 2017 har Östergötlands Båtförbund lämnat in tre motioner. Denna motion gäller båtförbundens röstetal.

motion-ostergotlands-bf-forbundens-rostetal.pdf