Dokument

US protokoll 2019-10

Protokoll från Unionsstyrelsens möte 2019-10 som hölls 2019-11-05 på Svenska Båtunionens kansli.

2019-10-us-protokoll-epostjusterat.pdf