Dokument

Information inför nomineringar till personval vid Båtriksdag 2016

Information samt blankett för nomineringar inför personvalen vid Båtriksdagen 2016.

utskick-infor-nomineringsarbetet.pdf