Dokument

Valnämndens förslag BRD 2023 Personbeskrivningar

Personbeskrivningar av till Svenska Båtunionen nominerade funktionärer.

2023_Personbeskrivning-pa-nominerade.docx.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.