Dokument

Valnämndens förslag BRD 2023 Personbeskrivningar

Personbeskrivningar av till Svenska Båtunionen nominerade funktionärer.

2023_Personbeskrivning-pa-nominerade.docx.pdf