Dokument

Policy för remisshantering

Policy för Svenska båtunionens hantering av inkomna remisser.

Antagen av Unionsstyrelsen 2020-06-10

Policy-för-Remisshantering-SBU-2020-06-10.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.