Dokument

E2024 Proposition gällande Svenska Båtunionens budget 2024 och preliminär budget 2025

Unionsstyrelsens förslag till budget 2024 och preliminär budget 2025

E2024_Budget-2024-2026.pdf