Dokument

2021-13 Remissvar avseende promemoria Utökad möjlighet för Kustbevakningen att ge ordningsbotsföreläggande Dnr: Ju2021/03716

Svenska-Batunionen-remissvar-promemoria-Utokad-mojlighet-for-Kustbevakningen-att-ge-ordningsbotsforelaggande-Ju2021_03716.docx.pdf