Dokument

2021-13 Remissvar avseende promemoria Utökad möjlighet för Kustbevakningen att ge ordningsbotsföreläggande Dnr: Ju2021/03716

Svenska-Batunionen-remissvar-promemoria-Utokad-mojlighet-for-Kustbevakningen-att-ge-ordningsbotsforelaggande-Ju2021_03716.docx.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.