Dokument

2020-03-Svenska Båtunionens yttrande över promemorian Ändringar i smugglingslagen - Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott Fi2020/04169

Svenska Båtunionen tillstyrker förslagen att ge tulltjänstemän utökade möjligheter att ingripa
vid misstanke om brott som Tullverket inte har befogenhet att utreda .

Svenska Båtunionen ser ett stort behov av tydliga direktiv till Tullverket så att möjligheterna
ska användas och att Tullverket tillförs ytterligare resurser så att kontrollen av utgående gods
kan utökas i syfte att stoppa den omfattande utförseln av stulna varor.

Läs hela Svenska Båtunionens remissvar nedan (PDF)

Fi2020_04169_-yttrande_svenska_batunionen_2.pdf

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Jag förstår