Dokument

Protokoll från Extra Båtriksdag 2020

Protokoll från den Extra Båtriksdag som genomfördes digitalt  2020-09-23.

2020_extra_båtirksdag_protokoll.pdf