Dokument

Protokoll från Extra Båtriksdag 2020

Protokoll från den Extra Båtriksdag som genomfördes digitalt  2020-09-23.

2020_extra_båtirksdag_protokoll.pdf
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.