Dokument

Svenska Båtunionens yttrande gällande promemorian "Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg", dnr I2021/02803

2022-03-Svenska-Batunionens-yttrande-gallande-promemorian-Mottagningsanordningar-i-hamn-for-avfall-fran-fartyg-dnr-I2021_02803.pdf