Dokument

2021-06-Remissvar avseende promemoria rörande förslag på förarbevis för vattenskoter Dnr: I2020/02471

Svenska Båtunionen (SBU), Svenska Kryssarklubben (SXK) och Svenska Seglarförbundet (SSF) har tagit emot Promemoria rörande förslag på förarbevis för vattenskoter I2020/02471 och tillsammans gått igenom och svarar gemensamt på densamma. SBU, SXK och SSF är Sveriges största båtlivsorganisationer och representerar tillsammans över 300 000 medlemmar. Tillsammans med Transportstyrelsen bildar vi sedan 1985 Nämnden för båtlivsutbildning, den idag sammanhållande organisationen för utbildning och behörigheter för fritidsbåtar.

remissvar-I2020_02471_fr-sbu_sxk_ssf.pdf