Dokument

M2024-003 Motion Nominera till Svenska Båtunionens miljöpris!

Motion Nominera till Svenska Båtunionens miljöpris! från Västkustens Båtförbund.

Motionen inkom 204-01-13.

Dnr2024-009_Vastkustens-BF_Nominera-till-Svenska-Batunionens-miljopris-VBF.docx.pdf