Dokument

2021-11-Svenska Båtunionens yttrande avseende Transportstyrelsens regeringsuppdrag att utreda åldersgränsen för vattenskoter

SBU-svar-TS-utredn-aldersgrans-vattenskoter-2021.pdf