Dokument

Proposition nr 1 till Båtriksdagen 2021 - "Ändring avseende ändring av stadgarna § 2 (2020)"

Proposition_2021-02_avseende-medlemskap-i-Svenska-Batunionen_faststalld.pdf