Dokument

M2022-12 Motion gällande stöd till båtförbund för utbildningsinsattser

Motion gällande stöd till båtförbund för utbildningsinsattser  inlämnad av Blekinges Båtförbund.

Dokumentet kommer att uppdateras så snart motionen inkommit med post till Svenska Båtunionens kansli och scannats på nytt./ Svenska Båtunionens kansli.

Motion-fran-Blekinge-BF.pdf