Dokument

Motion (2) Båtriksdag 2017 -Östergötlands Båtförbund (ang. avgifter Swedbank)

Inför Båtriksdagen 2017 har Östergötlands Båtförbund lämnat in tre motioner. Denna motion gäller avgifter Swedbank.

motion-ostergotlands-bf-avgifter-swedbank.pdf